Mládež

Fotbal bezesporu byl, je a bude největším sportovním fenoménem, ale moderní dynamická doba mu neustále vytváří  velké konkurenční prostředí. Doba je uspěchanější, mladí fotbalisté už netráví s míčem tolik času jak tomu bylo v případě starších generací. Prim drží počítače, nové adrenalinové sporty, návštěva nákupních center a jiné aktivity. Na druhou stranu, když má fotbal někdo rád, tak si na něj najde čas vždycky. Radost ze hry, touha prosadit se, sen vyrovnat se svým idolům však z mladých hráčů ještě hvězdu neudělá. Potřeba je zejména určitá dávka talentu, píle a také velkého odhodlání. Prioritou naší firmy je zejména to, abychom nadaným hráčům zajistili maximální podporu nejen jejich sportovního, ale také psychického a hlavně lidského vývoje. Budeme usilovat  o to, abychom z nich vychovali vysoce motivované a lidsky připravené talentované hráče, určené pro profesionální kariéru.

Komplexnost působení na talentované hráče

Jednou z hlavních náplní činnosti naší agentury je sice vyhledávání fotbalových talentů všech věkových kategorií, ale především také komplexní podpora jejich zdravého vývoje. Je důležité, aby si mladí hráči uvědomili, že mít talent ještě úspěch nezaručí. Mentalita. To je hlavní „grow", na které je potřeba se zaměřit. Je jasné, že pro hráče, především mladé, kteří nemohou mít potřebné zkušenosti a musí se koncentrovat na svůj výkon a komplexní sportovní přípravu, je velmi složité vystupovat v roli osamělých protihráčů. Naše firma se proto snaží vyvíjet maximální úsilí k vytváření příznivých podmínek pro celkový rozvoj a využití potenciálu talentovaných hráčů. V současné době zajišťujeme našim mladým hráčům pomoc v oblasti zdravotní péče, poradenství, jak v oblastech tréninkového procesu, tak také v oblastech vzdělávání (studium), životních orientací (prevence kriminality, drogových závislostí apod.) a naší snahou je správné nasměrování sportovní kariéry mladého, talentovaného hráče. Naše firma často supluje servis klubu. Operativně a nadstandardně se snažíme řešit veškeré problémy, se kterými se hráči během svého profesního růstu mohou setkat.

Individuální přístup

Každý hráč má jiné kvality, každý hráč je osobnost. My se proto snažíme ke každému talentovanému hráči přistupovat individuálně. Naše firma často supluje servis klubu. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů je pravidelná komunikace s hráči a jejich rodinami. Společně se snažíme řešit vzniklé problémy nejenom v klubech, ale také při studiu nebo v rodině. Na toto navazujeme i výpomoc talentům žijících v sociálně slabších podmínkách.

 

All rights reserved by IFMM. International Footbal Marketing & Management in 2009
  • -
  • -
  • -
  • -